Vijf kleine verenigingen hebben de handen ineen geschoven om samen een kleindiershow te organiseren in Noord Drenthe. Dat is het positieve resultaat van de gesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd.

Inspelen op ledental
Vanaf september vorig jaar zijn de “vijf” geregeld bij elkaar geweest om de plannen verder gestalte te geven. Het zijn de verenigingen De Wiekslag uit Assen, De Vriendenkring te Eelde, G&O Gieten e.o., “De Sportfokkers” uit Roden en de Kleindiersportvereniging te Vries. Aanleiding is de teruggang van de hobby door minder leden, vergrijzing, minder mankracht en dergelijke.

Eerste zaterdag in december open eendagshow
De tentoonstelling zal een open eendagshow zijn die op de vaste datum: de eerste zaterdag in december zal worden gehouden. De locatie is de Bloemenveilinghallen in Eelde. De plaats is goed bereikbaar aan de snelweg. We hebben een prachtige ruime hal ter beschikking en er is een prima parkeergelegenheid. Alles zal op die dag gebeuren, zoals inkooien, keuren, prijsuitreiking en opruimen. Deze dag heeft weinig concurrentie van andere shows.
De verenigingen van Eelde, Gieten en Roden zullen hun eigen tentoonstelling schrappen ten gunste van de nieuwe show.

Meer samenwerking
Naast deze show zijn veel andere punten aan de orde geweest die je als verenigingen samen kunt oppakken. Een kleine bloemlezing hieruit is: gezamenlijke dierbesprekingen/dia-avonden,  hokbezoeken,  gezamenlijke showbezoeken,  gezamenlijke jongdierendagen, samen enten enz.
Een nieuw tentoonstellingsbestuur gaat voortvarend aan de slag om de plannen verder uit te werken.
We zullen als bestuur met enthousiasme en inzet het werk gaan doen, waarbij de inbreng van de leden/verenigingen van groot belang is.

John Basoski,
voorzitter