Vraagprogramma

 

 Eéndaagse tentoonstelling 

 

 Noord Drenthe Show

 

 Tentoonstelling van hoenders, dwerghoenders, serama’s, sier- en watervogels, konijnen, cavia’s en sierduiven

 

 Zaterdag 30 november 2019

 

 www.noorddrentheshow.nl

 

 

 

VOORWOORD

 

Met veel plezier denken terug aan de eerste Noord Drenthe Show op 1 december 2018. Uitgegaan van 400 hoenders en konijnen waren we erg verrast met de 600 ingezonden dieren.

 

 Voor iedereen was het even wennen aan de nieuwe start. Maar bijna een jaar later kunnen we tegen elkaar zeggen dat het een prima stap is geweest om samen de show te organiseren. 

 

 De opmerkingen/aanvullingen van de eerste show hebben we intern besproken en waar nodig aangepast.

 

 Behalve de vijf verenigingen uit noord Drenthe heeft ook A.K.C. uit Assen zich bij ons aan- gesloten. We zijn er erg blij mee dat de vereniging ons komt versterken.

 

 Nu staat de tweede Noord Drenthe Show weer voor de deur. Zie het vraagprogramma en het inschrijfformulier. 

 

 Wij als tentoonstellingsbestuur doen onze uiterste best om deze show weer tot een gezellige dag en een feest te maken. 

 

Nieuw is dat naast hoenders en konijnen kunnen ook cavia’s, sierduiven en sier- en watervogels kunnen worden ingeschreven. 

 

 Stuur als fokker weer wat van uw dieren in. Laat het ook dit jaar weer een hoogtepunt van onze hobby worden.

 

 Tot ziens op 30 november 2019.

 

 Namens het bestuur, 

 

John Basoski, (voorzitter)

 

 

 

Mededeling voor inzenders.

Tijdens de dag is het mogelijk om de keuring te volgen.

Tussen de middag kunt u gebruik maken van een warme maaltijd. De kosten hiervoor bedragen 10,00.
Opgave hiervoor kan via het inschrijfformulier.

 

 

 

Vraagprogramma voor de OPEN TENTOONSTELLING van konijnen, hoenders, dwerghoenders en serama’s georganiseerd door de organisatie Noord Drenthe Show op 30 november 2019. De show zal worden gehouden in de Bloemenveilinghal Eelde, Burg. J.G. Legroweg 80, 9761 TD Eelde, 

telefoon 06-22447035.

Tentoonstellingsbestuur:

John  Basoski     Voorzitter   Tel.: 06-41760255
Bernd Bolt     Secretaris   Tel.: 06-22447035

Jan de Jonge Penningmeester  Tel.: 06-33844415

Robert Meijer Tentoonstellingssecretaris Tel.: 06-45438045

Henk Lamberts Dierwelzijn Tel.: 06-22445440
Martin Buring             Lid    Tel.: 06-23947394

Peter Bakker PR + Lid Tel:  06-20484519

Tentoonstellingssecretariaat: Dierenarts:
R.H. Meijer Dierenartsenpraktijk Peize
Nieuweweg 10-E Hoofdstraat 9 
9301 GR Roden 9321 CB Peize

06-45438045 050-5032434
meijerrh@xs4all.nl

Gedelegeerde Facilitair Bureau

 

 1. Langenkamp Prieswijk 115, 7916 RL ELIM Tel: 0528-351328

 

Afgevaardigde KL Drenthe

 

 1. Staats Slenerbrink 290, 7812 HM EMMEN Tel: 0591-612039

 


Keurmeesterindeling Noord Drenthe Show 2019

 

Hoenders

 

Berend Klein (C) Lakenvelder, Vorwerkhoen, Australorp, Brahma

 

Bertus den Blanken (A) Groninger meeuw, Fries hoen, Drents hoen, Welsumer, Zijdehoen, Denizli kraaier

 

Bertus Zomer (C) Barnevelder, Leghorn, Amrock, Wyandotte

 

Ferdinand van der Wal (A) Alle ingezonden vechthoenderrassen en niet genoemde rassen

 

HEP jury

 

Ferdinand van der Wal

 

Dwerghoenders

 

Berend Klein (C) Hollandse kriel, Welsumer kriel

 

Bertus den Blanken (A) Hollandse hoenkriel, Duitse kriel, Sebrightkriel, Leghorn kriel, Andalusiër kriel, Sulmtaler kriel en niet genoemde rassen

 

Bertus Zomer (C) Wyandotte kriel, Australorpkriel, Brahmakriel

 

Ferdinand van der Wal (A) Nederlandse Baardkuifhoenkriel, Groninger meeuwkriel, Friese kriel, Drentse kriel, Bielefeldse kriel, Langshankriel, Zijdehoenkriel en alle ingezonden vechthoenderkriel rassen 

 

Herman van Olst (C) Barnevelder kriel, Antwerpse baardkriel, Chabo, Javakriel

 

HEP jury

 

Bertus den Blanken

 

Serama’s

 

Herman van Olst (A) Alle ingezonden dieren, tevens HEP

 

Siervogels

 

Aart Deetman (A) Alle ingezonden dieren, tevens HEP

 

Oorspronkelijke Duiven

 

Aart Deetman (A) Alle ingezonden dieren, tevens HEP

 

Gedomesticeerde Watervogels

 

Aart Deetman (C) Alle ingezonden dieren*, tevens HEP

 

Oorspronkelijke Watervogels

 

Aart Deetman (B) Alle ingezonden dieren*, tevens HEP

 

* Rassen waarvoor Aart Deetman geen bevoegdheid heeft, zal dispensatie voor worden aangevraagd.

 

Sierduiven

 

Jouke van de Siepkamp (A) Alle ingezonden dieren, tevens HEP

 

Konijnen

 

Adri Hertogh (B) Groot Lotharinger, Thrianta, Klein Zilver, Hulstlander, Lotharingerdwerg, Kleurdwerg verzilvering en patroon

 

Fons Verrijdt (A) Engelse Hangoor, Belgische Haas, Alaska, Luchs, Marter, Klein Chinchilla

 

Henk Jan Ekkelboom (C) Vlaamse Reus, Franse Hangoor, Wener, Thüringer, Sallander, Papillon, Duitse Hangoor, Nederlandse Hangoor Dwerg

 

Jan Derksen (C) Japanner, Eksterkonijn, Rijnlander, Klein Lotharinger, Hollander, Rus

 

Natasja van Vugt (A) Rex, Satijn, Tan, Teddydwerg, Rexdwerg en alle niet genoemde rassen

 

Theo van ‘t End (A) Kleurdwerg kleur en tekening, Pool 

 

Jeugdklasse Keurmeester het ras betreffende

 

HEP jury

 

Natasja van Vugt (voorzitter), Theo van ’t End en Fons Verrijdt

 

Europese klasse konijnen

 

Fons Verrijdt (A) Alle ingezonden dieren, tevens HEP

 

Cavia’s

 

Fons Verrijdt (A) Alle ingezonden dieren, tevens HEP

 

NB: het aantal ingeschreven dieren kan aanleiding geven tot een andere keurmeester indeling!

 

Tentoonstellingsbepalingen

 

 

 

Artikel 1
Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van het F.B. Dit tentoonstellingsreglement is verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat van het F.B. tegen vooruitbetaling van de verschuldigde kosten en ligt bovendien voor belanghebbenden ter inzage op het secretariaat van de tentoonstellinghoudende vereniging. Iedere inzender wordt geacht met de bepalingen van dit reglement bekend te zijn en er zich aan te onderwerpen. Deze bepalingen staan ook vermeld in de Almanak 2019.

 

Artikel 2
Gevraagd worden hoenders, dwerghoenders, serama’s, sier- en watervogels, konijnen, cavia’s en sierduiven in alle  rassen en kleurslagen. Eveneens worden gevraagd dieren welke vallen onder de AOC en Vrije Klasse. Zowel mannelijk als vrouwelijk, oud als jong. Alleen enkele nummers. De dieren moeten voorzien zijn van een door het F.B. erkende vaste voetring of tatoeëring.

 

Bij Serama’s opgeven wat de veerstructuur is en of het dier jong of oud is. Oude dieren moeten worden opgegeven in A, B of C klasse. 

 

Haan Hen

 

Jeugdklasse tot 500 gram tot 425 gram (jaartal op ring) 

 

Bij dieren ouder dan één jaar geldt: 

 

A-klasse 225-350 gram 200-325 gram 

 

B-klasse 351-500 gram 326-425 gram 

 

C-klasse 501-600 gram 426-525 gram

 

Artikel 2a

 

Het is mogelijk konijnen in te sturen in de jeugdklasse (C-klasse). Deze dieren zijn geboren na 30 april 2019 en vóór 31 augustus 2019. Deze dieren hoeven qua gewicht en oorlengte niet aan de rasstandaard te voldoen. Voor de C-klasse dieren geldt een apart prijzenschema. Deze dieren komen NIET in aanmerking voor overige prijzen.

 

Artikel 2b

 

Indien inzenders geen prijs stellen op het publiceren van informatie in de catalogus, waardoor u als persoon te herleiden bent, moet u op het inschrijfblad hiervoor het vakje aankruisen. Indien dit niet aangekruist is zal in de catalogus uw naam, adres, postcode en fokkerskaartnummer worden gepubliceerd bij de inzenders lijst en bij de winnaars van prijzen.

 

Artikel 3
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per nummer.
De prijs van de catalogus is € 3,50. Hiervan is slechts één exemplaar per woonadres verplicht.
Administratiekosten à € 2,50 zijn per inzender verplicht.
Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op 

 

rekening NL63 RABO 03322 475 89 t.n.v. Noord Drenthe Show.

 

Artikel 4
Inschrijvingen dienen te geschieden op bijgaand inschrijfformulier. Deze inschrijfformulieren moeten volledig ingevuld worden en hierop mogen slechts de gegevens van één persoon voorkomen. De inzenders van konijnen zijn verplicht de oormerken en letters op het inschrijfformulier te vermelden. 

 

Artikel 5
Iedere inzender dient in het bezit te zijn van een geldige fokkerskaart. Men is ook verplicht het juiste fokkerskaartnummer te vermelden.
Jeugdleden dienen hun geboortedatum op hun inschrijfformulier te vermelden.

 

Artikel 6
De inschrijfformulieren moeten gezonden worden naar:
R.H. Meijer
Nieuweweg 10-E
9301 GR Roden
Tel: 06-45438045
Inzenders die via email willen insturen kunnen hun inschrijving sturen naar: meijerrh@xs4all.nl

 

Artikel 7
De inschrijving sluit op donderdag 14 november 2019.

 

Artikel 8
Voorafgaand het inkooien van uw dieren op 30 november ontvangt u van het tentoonstellingssecretariaat per post de kooinummers.

 

Artikel 9
Alle ingeschreven dieren dienen zaterdag 30 november 2019 tussen 8.00 en 8.30 uur gebracht en ingekooid te zijn bij Bloemenveilinghallen Eelde, Burg. J.G. Legroweg 80, 9761 TD Eelde . Er mogen geen dieren meer ingekooid worden na aanvang van de keuring (aanvang keuring 8.45 uur).

 

Artikel 10
Het niet inzenden van ingeschreven dieren geeft geen ontheffing of restitutie van het inschrijfgeld, doch dit vervalt aan de tentoonstellingskas. Hetzelfde geldt voor niet toegekende ereprijzen.

 

Artikel 11
Het afhalen van de ingezonden dieren moet geschieden op 

 

zaterdag 30 november 2019 ± 15:30, of zoveel later indien de keuring niet tijdig gereed is. 

 

Dieren die niet zijn afgehaald, worden op kosten van de inzender geretourneerd. 

 

Artikel 12
De tentoonstelling is geopend voor het publiek op 

 

zaterdag 30 november 2019 van 9.00 uur tot circa 15.30 uur

 

De toegang tot deze tentoonstelling en de Vlooienmarkt is € 3.50

 

Inzenders ontvangen per post een vrijkaart, gelijktijdig met de kooinummers.

 

Artikel 13
Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor sterfte, schade of verloren gaan van de ingezonden dieren. Evenmin voor enig ander eigendom van de inzender, dat in het tentoonstellingsgebouw aanwezig is. 

 

Artikel 14
De keuring vindt plaats op zaterdag 30 november 2019.
Aanvang van de keuring is 8.45 uur.
De beslissing van de keurmeester is bindend en kan niet worden herroepen. Behalve wanneer er een vergissing heeft plaatsgehad, dit ter beoordeling van het tentoonstellingsbestuur.

 

Artikel 15
Alle inzenders worden verzocht de beoordelingskaarten, welke aan de kooi zijn bevestigd, mee te nemen.
De gewonnen ereprijzen kunnen na de prijsuitreiking worden afgehaald bij het tentoonstellingssecretariaat. 

 

Artikel 16
Het is tijdens de tentoonstelling niet toegestaan om dieren uit de kooi te halen, anders dan met toestemming – en of onder toezicht van het tentoonstellingsbestuur. Het gebruik van keurstokjes is voor iedereen verboden.

 

Artikel 17
Tot deze tentoonstelling mogen alleen hoenders en dwerghoenders worden toegelaten die geënt zijn tegen psuedo-vogelpest (NCD). Elke inzending hoenders en dwerghoenders dient vergezeld te gaan met een kopie van de entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht. De entverklaring dient een opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren. Het origineel van de entverklaring wordt bewaard door de secretaris van de vereniging waar men lid is.

 

Artikel 17a

 

Voorwaarden voor het exposeren van KONIJNEN

 

Entverklaring RHD type 2, dient bij inschrijving te worden meezonden. Een inschrijfblad zonder geldige entverklaring wordt niet geaccepteerd!

 

Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

 

Artikel 18
Onreine- of zieke- of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en zullen uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd. Dit geldt ook voor dieren zonder geldige entverklaring, cavia’s zijn hiervan uitgezonderd.

 

Artikel 19
In alle rassen gaan ram en voedster, haan en hen tegen elkaar om de ereprijzen. Ereprijzen kunnen slechts gewonnen worden door eerste prijswinnaars en moeten minstens het predikaat ZG 93 of in geval van sierduiven 93 punten behaald hebben. De beoordeling van de dieren wordt op de kooikaarten aan de kooi vermeld.

 

Artikel 20
Het tentoonstellingsbestuur behoudt zich het recht om te schuiven met de, in het vraagprogramma genoemde, indeling van keurmeesters.

 

Artikel 21
De prijzen worden uitgekeerd in geld. 

 

Artikel 22
Reclames kunnen uiterlijk tot 2 maanden na het beëindigen van de tentoonstelling bij de tentoonstellingsorganisatie worden ingediend.

 

Artikel 23
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het tentoonstellingsbestuur.

 

Artikel 24

 

KLEINDIERLIEFHEBBERS NEDERLAND 

 

Secr. B.T.M. Sanders, Tel.: 074-2664735, secretaris@kleindierliefhebbers.nl, www.kleindierliefhebbers.nl

 

Ereprijs 400 – Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar op alle erkende tentoonstellingen voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,- beschikbaar gesteld per 20 ingeschreven dieren mits de waardering tenminste ZG is. Ook dieren met een buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis en de Vogelbonden komen in aanmerking.

 

Deze prijzen zijn volledig ter vrije beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen.

 

Toekenning

 

 1.  De keurmeester kent per 20 ingeschreven nummers één KLN-prijs toe; bij een restant van 11 of meer mag de keurmeester één prijs extra toekennen.
  b.    De prijzen moeten naar rato verdeeld worden over de door de keurmeester gekeurde diergroepen.
  c.    De prijzen zijn ter vrije beschikking van de keurmeester, worden bij voorkeur toegewezen aan dieren waaraan nog geen andere prijzen zijn toegekend, maar die er op één of andere wijze uitspringen of relatief bijzonder zijn (moeilijkheidsgraad/zeldzaamheid in combinatie met relatief hoge kwaliteit) en om die reden moeten worden beloond.

 

Artikel 25

 

NEDERLANDSE BOND VAN SIERDUIVENLIEFHEBBERSVERENIGINGEN

 

Secr.: D.M. Meesters Tel.: 06-30414170, secretaris@sierduif.nl, www.sierduif.nl 

 

NBS-ereprijzen op tentoonstellingen 

 

Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de volgende voorwaarden: 

 

 1. er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde tentoonstelling; 
 2. de organiserende vereniging, speciaalclub of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de NBS; 
 3. wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling organiseren dan moet tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS; 
 4. de R- en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben behaald. 

 

Prijzenschema geldig voor alle tentoonstellingen die voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden, uitgezonderd Provinciale Kampioenschappen en de Bondsshow: 

 

 1. R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester. De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend: zie voorwaarden onder d.

 

PRIJZENSCHEMA (geldt vanaf 50 ingezonden dieren en alle diergroepen)

 

Hoofd- en ereprijzen hoenders:

 

 1. € 25,00 voor de mooiste hoen 
 2. € 20,00 voor de mooiste hoen op 1 na. 
 3. € 15,00 voor de mooiste hoen op 2 na. 
 4. Standaard voor het mooiste dier jeugdlid 

 

Extra prijs

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Hoofd- en ereprijzen dwerghoenders:

 

 1. € 25,00 voor de mooiste dwerghoen 
 2. € 20,00 voor de mooiste dwerghoen op 1 na.
 3. € 15,00 voor de mooiste dwerghoen op 2 na. 
 4. Standaard voor het mooiste dier jeugdlid 
 5. Ereprijs KL Drenthe* voor de mooiste dwerghoen jong

 

15*. Kleindier Liefhebbers Drenthe, Secr.:  J. Plas, Hesselterbrink 49, 7812 CB Emmen Tel. 06-22435548, stelt op deze tentoonstelling een ereprijs voor hoenders etc. beschikbaar voor: de fraaiste dwerghoen jong. Alleen inzenders met een geldige Drentse fokkerskaart dingen mee naar deze prijs en dient in concurrentie gewonnen te worden.

 

Extra prijs

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Ereprijzen Serama’s:

 

 1. € 25,00 voor de mooiste Serama 
 2. € 20,00 voor de mooiste Serama op 1 na. 
 3. € 15,00 voor de mooiste Serama op 2 na. 
 4. Standaard voor het mooiste dier jeugdlid 

 

Extra prijs

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Hoofd- en ereprijzen siervogels:

 

 1. € 25,00 voor de mooiste siervogel
 2. € 20,00 voor de mooiste siervogel op 1 na. 
 3. € 15,00 voor de mooiste siervogel op 2 na. 
 4. Standaard voor het mooiste dier jeugdlid

 

Extra prijs

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Hoofd- en ereprijzen oorspronkelijke duiven:

 

 1. € 25,00 voor de mooiste oorspronkelijke duif
 2. € 20,00 voor de mooiste oorspronkelijke duif op 1 na. 
 3. € 15,00 voor de mooiste oorspronkelijke duif op 2 na. 
 4. Standaard voor het mooiste dier jeugdlid

 

Extra prijs

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Hoofd- en ereprijzen gedomesticeerde watervogels:

 

 1. € 25,00 voor de gedomesticeerde mooiste watervogel
 2. € 20,00 voor de gedomesticeerde mooiste watervogel op 1 na. 
 3. € 15,00 voor de gedomesticeerde mooiste watervogel op 2 na. 
 4. Standaard voor het mooiste dier jeugdlid

 

Extra prijs

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Hoofd- en ereprijzen oorspronkelijke watervogels:

 

 1. € 25,00 voor de gedomesticeerde mooiste watervogel
 2. € 20,00 voor de gedomesticeerde mooiste watervogel op 1 na. 
 3. € 15,00 voor de gedomesticeerde mooiste watervogel op 2 na. 
 4. Standaard voor het mooiste dier jeugdlid

 

Extra prijs

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Hoofd- en ereprijzen sierduiven

 

 1. € 25,00 voor het mooiste sierduif
 2. € 20,00 voor het mooiste sierduif op 1 na 
 3. € 15,00 voor het mooiste sierduif op 2 na
 4. Standaard voor het mooiste dier jeugdlid

 

Extra prijs

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Hoofd- en ereprijzen konijnen

 

 1. € 25,00 voor het mooiste konijn 
 2. € 20,00 voor het mooiste konijn op 1 na 
 3. € 15,00 voor het mooiste konijn op 2 na

 

204*. Ereprijs KL Drenthe* voor het mooiste konijn jong

 

 1. Standaard voor het mooiste dier jeugdlid

 

204*. Kleindier Liefhebbers Drenthe, Secr.:  J. Plas, Hesselterbrink 49, 7812 CB Emmen Tel. 06-22435548, stelt op deze tentoonstelling een ereprijs voor konijnen beschikbaar voor: het mooiste konijn jong. Alleen inzenders met een geldige Drentse fokkerskaart dingen mee naar deze prijs.

 

Extra prijzen

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Ereprijzen Jeugdklasse konijnen (C-klasse):

 

 1. € 25,00 voor het mooiste konijn jeugdklasse 
 2. € 20,00 voor het mooiste konijn jeugdklasse op 1 na 
 3. € 15,00 voor het mooiste konijn jeugdklasse op 2 na
 4. Standaard voor het mooiste dier jeugdlid

 

Extra prijzen

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Ereprijzen Europese klasse konijnen:

 

 1. € 25,00 voor het mooiste konijn jeugdklasse 
 2. € 20,00 voor het mooiste konijn jeugdklasse op 1 na 
 3. € 15,00 voor het mooiste konijn jeugdklasse op 2 na
 4. Standaard voor het mooiste dier jeugdlid

 

Extra prijzen

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Hoofd- en ereprijzen cavia’s

 

 1. € 25,00 voor het mooiste cavia 
 2. € 20,00 voor het mooiste cavia op 1 na 
 3. € 15,00 voor het mooiste cavia op 2 na

 

Extra prijzen

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Voor alle diergroepen geldt onderstaande prijzenschema in het geval er minder dan 50 dieren zijn ingeschreven. 

 

25 tot 50 ingeschreven dieren:

 

€ 15,00 voor het mooiste 

 

€ 12,50 voor het mooiste 

 

€ 10,00 voor het mooiste 

 

Minder dan 25 ingeschreven dieren:

 

€ 10,00 voor de mooiste (minimaal 5 dieren)

 

€   7,50 voor de mooiste op 1 na (minimaal 10 dieren)

 

€   5,00 voor de mooiste op 2 na (minimaal 15 dieren) 

 

Vanaf 15 ingezonden dieren geldt de extra prijs

 

Ereprijzen AOC – klasse, per diergroep:

 

 1. € 7,50 voor de mooiste (minimaal 5 dieren) 
 2. € 5,00 voor de mooiste op 1 na (minimaal 10 dieren) 

 

Vanaf 15 ingezonden dieren geldt onderstaande extra prijs

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

Ereprijzen Vrije klasse, per diergroep:

 

 1. € 7,50 voor de mooiste (minimaal 5 dieren) 
 2. € 5,00 voor de mooiste op 1 na (minimaal 10 dieren) 

 

Vanaf 15 ingezonden dieren geldt onderstaande extra prijs

 

 1. Per 10 ingezonden nummers mag de keurmeester een prijs toekennen. Deze prijs bedraagt € 5,00. Winnaars van overige prijzen komen hiervoor niet in aanmerking.

 

KLN-prijzen: zie artikel 24 van dit vraagprogramma.

 

NBS-prijzen: zie artikel 25 van dit vraagprogramma.

 

Speciaalclubprijzen

 

Voor ereprijzen, beschikbaar gesteld door speciaalclubs, zie almanak 2019.